Werkgroepen

Onze acties worden uitgewerkt in verschillende werkgroepen.

Wil je graag weten wat elke werkgroep inhoudt?  Hier vind je meer informatie.

Op dit moment zijn er werkgroepen actief rond:
 • Medicatiebegeleiding
  1. medicatie review in woonzorgcentra (WZC)
  2. medicatiebegeleiding in de thuiszorg
 • Actieve, zorgzame buurt
  1. mantelzorggesprek
  2. leertraject zorg- en hulpverleners werken met informele netwerken
  3. vrijwilligers in de thuiszorg (voor mensen met kanker)
 • Zorgprogramma levenseinde:
  1. Vroegtijdige zorgplanning
  2. Zorgpad palliatieve zorg
  3. Medium Care : Hospice
Rond volgende thema’s worden werkgroepen voorbereid:
 • Kwetsbare zwangerschappen en kansarme gezinnen
 • Preventie bij kwetsbare ouderen en een Ouderen Expertise Team
 • Mondzorg bij ouderen
 • Professionele re-integratie van chronisch zieken
 • Transitioneel zorgmodel (thuis – ziekenhuis – thuis) om opnames zonder medische indicatie te vermijden
 • Preventieplan voor mentaal welzijn
  1. Crisiskaart
Thema’s die in de toekomst verder aan bod zullen komen, zijn onder andere:
 • Preventieve tandzorg
 • Kinderen en jongeren met overgewicht
  1.  doordachte gezondheidsbevordering
  2. verhinderen van stigmatisering
 • 24u op 24u zorg aan huis waar nodig
 • Zorgprogramma gezond hart
 • Toeleiden van risicogroepen naar laagdrempelige initiatieven voor een gezonde levensstijl
 • Patient-centered zorgpad tegen overmedicalisering bij chronische pijn
Kennismaken?

Heb je interesse om deel te nemen aan een werkgroep? Of wens je enkel op de hoogte gehouden te worden?

Laat het ons hier weten of stuur een berichtje naar Isolde of Hannelore .