Partners en hun bijdrage

We slaan de handen in elkaar met huisartsen, kinesitherapeuten, apothekers, het CAW, het Wit-Gele kruis, zelfstandige thuisverpleegkundigen, Solidariteit voor het Gezin, het Huis van het kind, CGG, Kind&Gezin, Landelijke thuiszorg, Verbond der Vlaamse Tandartsen, Ziekenfondsen, Familiehulp, RZ H Hart Tienen, Woon Zorg Centra, Alexianen zorggroep, OCMW, WGC Vierkappes, Begeleid wonen, CLB, scholen, gemeenten, Domus Medica, vrijwilligers die zich in zetten voor hun medemens, LOGO Oost-Brabant, SEL GOAL, LMN Tienen-Landen enzovoort.

Elke persoon en organisatie die zich wil inzetten voor chronische zieken met kansarmoede is welkom om ons netwerk te versterken.

Meer informatie over de werkgroepen vind je hier.

 

De bijdragen: Bijdragen van partners in de uitvoeringsfase