Actief deelnemen?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die willen deelnemen aan

 • de stuurgroep
 • projectgroep
 • ondersteunende cellen
 • werkgroepen
Heb je zin om mee op de kar te springen?

Laat ons weten in welke werkgroep je geïnteresseerd bent of  welke ondersteunende cel op je expertise beroep zou mogen doen

Je kan ook altijd een berichtje sturen naar Isolde of Hannelore .

 

Hieronder vind je wat uitleg over  de opdrachten van deze groepen.

De stuurgroep
De stuurgroep is het beslissingsorgaan van het project.

Beslissingen over financiële, organisatorische, personeelsgebonden en strategische onderwerpen worden door de stuurgroep genomen.

De stuurgroep is een kleine groep en vergadert tweemaandelijks.

De projectgroep
De projectgroep is het inhoudelijk coördinatiecentrum van het project.

Het is een representatieve weergave van het consortium. Hier komen de voorstellen vanuit de verschillende werkgroepen samen, gebeurt de coördinatie van de voorstellen en worden de voorstellen van de stuurgroep gecommuniceerd.

De projectgroep brengt advies uit aan de stuurgroep.

De projectgroep vergadert tweemaandelijks.

De ondersteunende cellen
De ondersteunende cellen leveren de noodzakelijke input om een aantal mogelijke scenario’s  uit te werken voor een actie van het project.

 1. De Cel Data is verantwoordelijk voor de analyse van de acties.  De indicatoren worden door hen aangeleverd en ze volgen ook de meting op.  Daarnaast zijn ze ook betrokken bij de zelfevaluatie van het project.
 2. De Cel Financiën ondersteunt de stuurgroep in financiële dossiers op het niveau van het project, maar ook in het kader van bepaalde acties. Ook het ontwikkelen van financiële modellen voor de herverdeling of verschuiving van middelen die werden vrijgemaakt voor het project.
 3. De Cel Communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van en over het project. De opmaak en de opvolging van de website en de nieuwsbrief wordt door hen begeleid.

We zijn nog op zoek naar een aantal mensen om het project te ondersteunen. Interesse? Laat ons hier iets weten of stuur een berichtje naar Isolde of Hannelore .

De werkgroepen
Er zijn verschillende werkgroepen. Die gaan niet allemaal tegelijkertijd werken.

Op basis van de prioriteiten zal bepaald worden welke werkgroepen in welk jaar actief zullen zijn. In de werkgroepen gebeurt het inhoudelijk werk.

Op dit moment zijn er werkgroepen actief rond:

 • Medicatiebegeleiding
  1. medicatie review in woonzorgcentra (WZC)
  2. medicatiebegeleiding in de thuiszorg
 • Actieve, zorgzame buurt
  1. mantelzorggesprek
  2. leertraject zorg- en hulpverleners werken met informele netwerken
  3. vrijwilligers in de thuiszorg (voor mensen met kanker)
 • Zorgprogramma levenseinde:
  1. Vroegtijdige zorgplanning
  2. Zorgpad palliatieve zorg
  3. Medium Care : Hospice

Rond volgende thema’s worden werkgroepen voorbereid:

 • Kwetsbare zwangerschappen en kansarme gezinnen
 • Preventie bij kwetsbare ouderen en een Ouderen Expertise Team
 • Mondzorg bij ouderen
 • Professionele re-integratie van chronisch zieken
 • Transitioneel zorgmodel (thuis – ziekenhuis – thuis) om opnames zonder medische indicatie te vermijden
 • Preventieplan voor mentaal welzijn
  1. Crisiskaart

Thema’s die in de toekomst verder aan bod zullen komen, zijn onder andere:

 • Preventieve tandzorg
 • Kinderen en jongeren met overgewicht
  1.  doordachte gezondheidsbevordering
  2. verhinderen van stigmatisering
 • 24u op 24u zorg aan huis waar nodig
 • Zorgprogramma gezond hart
 • Toeleiden van risicogroepen naar laagdrempelige initiatieven voor een gezonde levensstijl
 • Patient-centered zorgpad tegen overmedicalisering bij chronische pijn
Wil je graag weten wat elke werkgroep inhoudt?

Hier vind je meer informatie.

Heb je interesse om deel te nemen aan een werkgroep?
Of wens je enkel op de hoogte gehouden te worden?

Laat het ons hier weten of stuur een berichtje naar Isolde of Hannelore .